Eco Restaurant Manager

ECO RESTAURANT MANAGER este o soluție integrată de ultimă generație, ce acoperă operațiile clasice de gestiune și pe cele specializate în unitățile de alimentație publică, asigurând și interfața cu clienții precum și verificarea și controlul întregii activități de către manager.

ECO RESTAURANT MANAGER este construit modular:

MODUL PENTRU GESTIUNE

nomenclatorul de produse și al prețurilor de vânzare, definire oferte promoționale;

rețetarul de lucru (definire, actualizare, preț vânzare produse de bar/bucătărie,etc.);

gestionarea partenerilor (furnizori, clienți);

înregistrarea mișcărilor de produse – (recepționare, modalități de plată și sume plătite, Raport de gestiune, Jurnale de TVA, Centralizator zilnic al Notelor de intrare- recepție, etc. );

• înregistrarea plăților și a încasărilor efectuate (editare REGISTRU DE CASĂ);

• inventarierea produselor (liste de stoc/inventar pe fiecare gestiune, determinarea automată a diferențelor, generarea Procesului verbal de constatare a diferențelor);

• înregistrarea meselor organizate (meniu de baza și consum suplimentar, plăți, etc.);

• gestiunea utilizatorilor : (ospătari, barmani, șef de sală, operator date gestiune, utilizator cu drepturi de control);

• actualizare stocuri pe baza rețetarului;

• liste(stocuri, fișe magazie, fișe parteneri raport zilnic vânzări, etc.)

MODUL PENTRU VÂNZĂRI

INTERFAȚA PENTRU VÂNZARI PE MONITOARE CLASICE și TOUCH SCREEN

(acces cu parolă sau pe bază de cartele de proximitate)

• înregistrare și verificare bonuri de comandă, note de plată, modificări, relistări și situații centralizatoare;

• ”divizare” note de plată (la cererea clientului);

• editare/listare situații centralizatoare de vânzări/încasări;

MODUL PENTRU CONTROL

verificare bonuri de comandă, note de plată, stocuri;

• modificări, relistări și situații centralizatoare

Caracteristicile soluției

ECO Restaurant Manager

• flexibilitate, conectivitate;

• raportare în timp real;

• conducere operativă;

• securitate în sistem.

NOI PROTEJĂM INVESTIȚIA

DUMNEAVOASTRĂ!

SERVICII OFERITE

Consultanță în domeniile :

implementare soluții fiscale complexe pentru restaurante, baruri, cluburi, fast – food-uri, etc.(legătură cu casa fiscală);

• codarea produselor pentru regăsire și introducere facilă (inclusiv coduri de bare);

• proiectarea fluxului de documente (bonuri / note de comandă, centralizatoare vânzări);

• urmărirea decontărilor cu partenerii;

• optimizarea gestiunii de marfă;

• implementare sisteme de fidelizare clienți .

Proiectare soluții:

analiză cerințe, identificare soluție optimă;

• personalizare soluție aleasă;

• plan de proiect, acces rapid la date;

• management de proiect;

• revizuire / actualizare în timp;

• asistență tehnică software și hardware.

AVANTAJELE SOLUȚIEI “ECO RESTAURANT MANAGER”

• întocmire NIR-uri, evidență vânzări, gestiune automată a stocurilor cu ajutorul rețetarului-RAPORT DE GESTIUNE;

• evidența fluxului de numerar și editarea REGISTRULUI DE CASĂ;

• raport optim calitate/preț;

• acoperă cerințele legale și operaționale;

• reducerea timpului de așteptare la masă;

• posibilitatea unui control managerial precis și rapid;

• perioadă scurtă de instruire a personalului;

• facilitează desfășurarea proceselor specifice în domeniul alimentației publice;

• instrument valoros de asistență în luarea deciziilor pentru manageri;

• garanție și mentenanță pe bază de contract.

Contact : SC ECOSOFT SRL,

Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 65

mobil : 0744 299843

mobil : 0747 272234

e-mail : office@ecosoft-sibiu.ro

SOLUȚIE SOFT SPECIALIZATĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, RESTAURANTE, BARURI, CLUBURI, FAST-FOOD-uri, etc.